main menu

Home Services1 Services Testimonial Contact

Stowarzyszenie
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”


Prowadzimy szkolenia, dajemy wsparcie i tworzymy społeczność dla trenerów, realizatorów i sympatyków programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

Terminy szkoleń 2021


Warszawa

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców CZĘŚĆ 1

11-15 STYCZNIA
22-26 LUTEGO
12-16 KWIETNIA
28-2 CZERWCA/LIPCA
13-17 WRZEŚNIA
15-19 LISTOPADA

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców CZĘŚĆ 2

8-12 LUTEGO
10-14 MAJA
11-15 PAŹDZIERNIKA
29-3 LISTOPADA/GRUDNIA

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców CZĘŚĆ 3

22-25 MARCA
7-10 CZERWCA
25-28 PAŹDZIERNIKA

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców SUPERWIZJA

Terminy ustalane po zebraniu grupy

Akademia Mocy

8-12 MARCA
24-28 MAJA
27-1 WRZEŚNIA/PAŹDZIERNIKA
13-17 GRUDNIA

Szkolenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców -
CZĘŚĆ 1

Szkolenie skierowane jest do:

Osób zajmujących się pracą z rodzicami - nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, gabinetach prywatnych.

Forma:
Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do pracy z rodziną i nauczycielami zarówno w kontekście indywidualnym jak i do prowadzenia zajęć grupowych (psychoedukacyjnych). Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).

Program szkolenia:
1. Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
2. Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
3. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
4. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
5. Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
6. Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
7. Wychowanie do samodyscypliny przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania).
8. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
9. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
10. Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
11. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych

Cena: 1 300 zł


Zgłoszenia:szkolenia@szkoladlarodzicow.eu


CZĘŚĆ 2 - RODZEŃSTWO

Szkolenie skierowane jest do:

Osób zajmujących się pracą z rodzicami - nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, gabinetach prywatnych. Warunkiem uczestniczenia w cz. II jest ukończenie cz. I.

Forma:
Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do pracy z rodziną i nauczycielami zarówno w kontekście indywidualnym jak i do prowadzenia zajęć grupowych (psychoedukacyjnych). Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).
Program szkolenia:
1. Wpływ rodziny pochodzenia na postawy rodzicielskie; trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka.
2. Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje; rola rodziców w eliminowaniu zachowań niepożądanych.
3. Ryzyko porównań: inne sposoby motywowania dzieci do działania.
4. Równo czy sprawiedliwie?
5. Jak radzić sobie z egoizmem?
6. Problem ulubieńców.
7. Szkody wynikające z rywalizacji: korzyści płynące ze współdziałania.
8. Mechanizmy wpisywania dzieci w role.
9. Kolejność urodzin, a funkcjonowanie w rolach.
10. Wpływ ról na relacje w rodzinie.
11. Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski.
12. Kłótnie i bójki dzieci; właściwe sposoby reagowania.
13. Trudny konflikt między dziećmi; rodzic mediator.
14. Pułapka nieprzebaczonej krzywdy.
Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych
Cena:1 300 zł

Zgłoszenia: szkolenia@szkoladlarodzicow.eu


CZĘŚĆ 3 - NASTOLATEK

Szkolenie skierowane jest do:

Osób zajmujących się pracą z rodzicami - nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących w szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, gabinetach prywatnych. Warunkiem uczestniczenia w cz. III jest ukończenie cz. I.
Forma:
Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, przygotowujących uczestników do pracy z rodziną i nauczycielami zarówno w kontekście indywidualnym jak i do prowadzenia zajęć grupowych (psychoedukacyjnych). Składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).
Program szkolenia:
1. Potrzeby rozwojowe wieku dorastania; zachowania dysfunkcyjne jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb.
2. Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów – jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami.
3. Zasady, normy, granice. Co chroni przed zachowaniami ryzykownymi. Umiejętność wprowadzania i egzekwowania norm.
4. Potrzeba autonomii a zachęcanie do współpracy; rezygnacja z kontroli na rzecz odpowiedzialności i samodyscypliny.
5. Ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.
6. Wspólne rozwiązywanie problemów.
7. Jak rozmawiać na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media …).
8. Spotkanie z młodzieżą.
9. Spotkanie rodziców przygotowujące do spotkania z młodzieżą.
10. Wspólne spotkanie rodzice – młodzież.
Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych
Cena:1 300 zł

Zgłoszenia: szkolenia@szkoladlarodzicow.eu


Szkoła dla Rodziców i Wychowawców -
SUPERWIZJA

Szkolenie skierowane jest do:

Realizatorów programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Warunkiem uczestniczenia w superwizji jest ukończenie mnimum cz. I.
Forma:
Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych przygotowujących uczestników do pracy z rodziną i nauczycielami zarówno w kontekście indywidualnym jak i do prowadzenia zajęć grupowych (psychoedukacyjny). Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).
Program szkolenia:
1. Model współpracy z odbiorcami szkoleń (rodzicami, wychowawcami, specjalnymi grupami odbiorców).
2. Praca z rodzicami/wychowawcami w kontakcie indywidualnym - określenie programu współpracy, kontrakt, procesy grupowe, kierunki pracy - edukowanie i dialog, motywowanie do współpracy i reagowanie na opór we współpracy, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych - ćwiczenia praktyczne.
3. Analiza trudności, mocnych stron i potrzeb realizatorów. Budowanie relacji opartej na zaufaniu.
4. Praca na przypadkach: rozwiązywanie konkretnych sytuacji zgłoszonych przez realizatorów - ćwiczenie umiejętności psychoedukacyjnych.
5. Błędy jakie popełniamy. Konstruktywne rozwiązywanie problemów.
6. Standardy realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” - warsztaty dotyczące wybranych modułów „Szkoły…”
7. Superwizje indywidualne.
Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych
Cena:700 zł

Zgłoszenia: szkolenia@szkoladlarodzicow.eu

Akademia Mocy dla Profesjonalistów


Praktyczny kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci.

Szkolenie przygotowuje do przeprowadzenia 10 warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci (po 1,5h każdy). Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje wiedzę oraz komplet scenariuszy do przeprowadzenia zajęć. Uczestnicy podczas szkolenia mają możliwość doświadczenia większości metod i konkretnych zabaw wykorzystywanych w pracy z dziećmi w tym programie. W zależności od potrzeb grupy ćwiczymy wybrane elementy prowadzenia spotkań i/lub omawiamy marketing zajęć czyli sposób dotarcia do potencjalnych odbiorców. Szkolenie skierowane jest do Realizatorów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, zajmujących się pracą z dziećmi.


O samych zajęciach "Akademia Mocy":


Każdy cykl zajęć obejmuje 10 spotkań:

1. Spotkanie integrujące grupę

2.- 3. Spotkania wprowadzające w świat emocji

4.- 5. Oswajanie Strachu

6. - 7. Tajemnice Złości czyli podróż do Krainy Straszliwej Grzeczności

8. Sekrety Smutku

9. Budzenie Radości

10. Podsumowująca "GRA TERENOWA"

Niektóre metody wykorzystywane w trakcie zajęć "Akademia Mocy" to: DRAMA - proste ćwiczenia oraz rozbudowane gry i zabawy dramowe, praca z ciałem, rytuały, nauka relaksu, wspólne tworzenie plakatów, rysunków, grafik, dyskusje, refleksje, działania w grupie i inne.


Czas trwania: 40 h, 5 dni

Cena: 1500 zł + 300zł Superwizja** Superwizja podczas prowadzenia pierwszego cyklu zajęć Akademia Mocy dla Dzieci przez absolwenta szkolenia jest obowiązkowa. Polega na przesyłaniu podsumowań kolejnych spotkań z dziećmi oraz regularnym kontakcie telefonicznym z autorką programu. Rozmowy mają na celu ewaluację trenera i przyznanie pełnych uprawnień do korzystania z Programu zgodnie z umową zawartą podczas szkolenia. Oprócz tego pomagają efektywniej osiągnąć i utrzymać standard jakości warsztatów dla dzieci, na jakim nam zależy. Służą także omawianiu ewentualnych trudności oraz wzmocnieniu nowych trenerów na starcie. Obecnie opłata za superwizję wynosi 300 zł od osoby. Istnieje możliwość uwzględnienia opłaty za superwizję w pierwotnej fakturze za szkolenie (1500 + 300), ale nie jest to konieczne. Otrzymujemy informacje ze dla niektórych z Państwa jest to jedyny sposób na sfinansowanie dodatkowego kosztu. Jeżeli chcielibyście Państwo uwzględnić opłatę superwizyjną w fakturze za szkolenie prosimy o wcześniejszą informację.

Terminy szkoleń w 2020r.:

16-20 MARCA

14-18 WRZEŚNIA

16-20 LISTOPADA


Zapisy: coach@kasiakomoszewska.com lub 501 359 800

Kontakt

Stowarzyszenie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
05-090 Raszyn, Falenty ul. Orla 1

Regon: 0171797744
KRS: 0000031867
NIP: 118-15-85-742

Informacje i zapisy:
szkolenia@szkoladlarodzicow.eu

Napisz maila

Adres do rozliczeń:
Stowarzyszenie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
ul.Pełczyńskiego 28E, 01-471 Warszawa
numer konta: 47102011850000450200988097